Zonular teriminin tıbbi anlamı; a. Mıntakacığa ait, zonularis.