Zonule teriminin tıbbi anlamı; n. Kuşakçık, bölgecik, zonula.