Zonulolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Zonula ciliaris'in parçalanması.