Zo(O) teriminin tıbbi anlamı; pref. Hayvan, hayvani.