Zoobiology teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvan biyolojisi.