Zoochemistry teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvan dokuları kimyası.