Zoodemic teriminin tıbbi anlamı; a. Hayvan derisi ile yapılmış.