Zoogenous teriminin tıbbi anlamı; a. Hayvanlardan elde edilen, zoojen.