Zoography teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvanlar hakkında yazılan eser.