Zooparasite teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvan paraziti.