Z-Plasty teriminin tıbbi anlamı; n. Z şeklinde yapılan ve nedbeleri örtmeye yarayan plastik ameliyat.