Zygapophysis teriminin tıbbi anlamı; n. Omurun eklem çıkıntısı.