Zymoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Mayalanma (fermantasyon) yı ölçen cihaz, zimoskop.