Zymosis Gastrica teriminin tıbbi anlamı; Midede organik asidin bulunamsı.