Zymosis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.