Zymotic Group teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bir enzimin müessir kısmı.