Zymurgy teriminin tıbbi anlamı; n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.