Zyomid teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.