Eye Scan May Detect Early Alzheimer's Disease

Bir göz taraması, erken Alzheimer hastalığını tespit edebilir. İki yeni çalışma, belirtiler ortaya çıkmadan önce hastalık belirtilerinin gözlerde görülebildiğini düşündürmektedir.

İki çalışmanın sonuçları, yeni, invazif olmayan bir görüntüleme cihazının birkaç saniye içinde Alzheimer hastalığı belirtilerini görebildiğini göstermektedir. Araştırmacılar, Alzheimer hastalarında gözün arkasındaki retinadaki küçük kan damarlarının değiştiğini gösteriyor. Ailede Alzheimer öyküsü olan ancak semptomları olmayan hastalar bile bu belirtilerigöstermektedir ve Alzheimer'lı insanlar ve sadece hafif bilişsel bozukluğu olan insanlar arasında ayrım yapabildiklerini gösterdiler. Bu çalışmaların sonuçları, Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin 122. Yıllık Toplantısı AAO 2018'de sunulmaktadır.

Alzheimer Hastalığının Göz İle İlişkisi

Optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) adı verilen yeni bir tür kesin ve invaziv olmayan görüntüleme, gözün Alzheimer ile olan bağlantısı hakkındaki son araştırmaların çoğuna yardımcı olmuştur. Doktorların retinadan geçen kırmızı kan hücreleri de dahil olmak üzere gözün arkasındaki en küçük damarları görmesini sağlar.

Retina optik sinir yoluyla beyne bağlandığından, araştırmacılar retina ve kan damarlarındaki bozulmanın beyindeki kan damarlarında ve yapılarında meydana gelen değişiklikleri yansıtabileceğine ve böylece hastalığa bir pencere açabileceğine inanıyorlar.

Eye Scan May Detect Early Alzheimer's Disease

Alzheimer'ı teşhis etmek şu anda zordur. Bazı teknikler hastalığın belirtilerini tespit edebilir, ancak milyonlarca insanın taranması için pratik değildir: Beyin taramaları pahalıdır ve omurga muslukları zararlı olabilir. Bunun yerine, hastalık genellikle bellek testleri veya davranış değişikliklerini gözlemleyerek teşhis edilir. Bu değişiklikler fark edildiğinde, hastalık ilerler. Tedavisi olmamasına rağmen, erken tanı verildiğinde gelecekteki tedavilerin en etkili olması muhtemel olduğundan erken tanı kritiktir. Erken teşhis aynı zamanda hastalara ve ailelerine gelecek için planlama yapmaları için zaman tanıyacaktır. Bu son araştırmanın amacı, Alzheimer'ı en erken belirtilerde tespit etmenin hızlı ve ucuz bir yolunu bulmaktır.

Alzaheimer Hastalığı İçin Göz Doktorları Ne Diyor?

Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Alzaheimer hastalarının retinasını hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerin yanı sıra sağlıklı insanlarla karşılaştırmak için OCTA'yı kullandılar. Alzheimer grubunun gözün arkasında küçük retina kan damarlarında kayıp olduğunu ve belirli bir retina tabakasının daha ince olduğunu buldular. Hafif bilişsel bozukluğu olan insanlar bile bu değişiklikleri göstermedi.

Oftalmolog ve baş yazar Sharon Fekrat, Duke Oftalmoloji profesörü, meslektaşı Dilraj Grewal M.D., Duke oftalmoloji doçenti ve araştırma ekibi, çalışmalarının hastanın yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olmasını bekliyor.

"Bu proje karşılanmamış büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır," dedi Dr. Fekrat. "Beyin taraması veya lomber ponksiyon (omurilik) gibi mevcut tekniklerin bu hastalığı olan hasta sayısını taraması mümkün değildir. Hemen hemen herkesin bir aile üyesi veya Alzheimer'dan etkilenen geniş bir ailesi var. Hastalığı daha erken tespit etmemiz ve tanıtmamız gerekiyor."

Eye Scan May Detect Early Alzheimer's Disease

Genler Alzheimer hastalığının nasıl başladığı ve ilerlediğinde önemli bir rol oynadığından, İsrail'deki Sheba Tıp Merkezi'nden başka bir araştırmacı ekibi, aile öyküsü olan ancak hiçbir semptom göstermeyen 400 kişiyi inceledi. Retina ve beyin taramalarını aile öyküsü Alzheimer olmayanlarla karşılaştırdılar.

Aile geçmişine sahip kişilerde retinanın iç tabakasının daha ince olduğunu bulmuşlardır. Beyin taraması, beynin ilk hastalıktan etkilenen bir bölgesi olan hipokampüslerinin zaten küçülmeye başladığını gösterdi. Her iki faktör, daha ince bir iç retina tabakası ve daha küçük hipokampus, bir bilişsel işlev testinde daha kötü skorlama ile ilişkilendirilmiştir.

Sheba Tıp Merkezi'ndeki Goldschleger Göz Enstitüsü'nde göz doktoru olan baş araştırmacı Ygal Rotenstreich M.D. "Bir beyin taraması Alzheimer'ı hastalık tedavi edilebilir bir aşamanın çok ötesinde olduğunda tespit edebilir." Dedi. "Tedaviye daha erken ihtiyacımız var. Bu hastalar çok yüksek risk altındalar."