Racephedrine Hydrochloride

n. biochem. Damar bü ...

Rachi

pref. Omurga anlamın ...

Rachiagra

n. Omurga kaslarında ...

Rachial

a. Belkemiğe ait. ...

Rachialgia

n. Belkemiği ağrısı. ...

Rachianestesia

n. Canalis spinalis ...

Rachicele

n. Omuriliğin bir bö ...

Rachicentesis

n. Araknoidaltı boşl ...

Rachidial

a. Omurga ile ilgili ...

Rachidian

a. Omurgaya (belkemi ...

Rachilysis

n. Omurganın çarpıkl ...

Rachiocampsis

n. Omurganın eğriliğ ...