Rachiochysis

n. Omurga kanalı içi ...

Rachiodynia

n. Omurgada hissedil ...

Rachiokyphosis

n. Omurganın arkaya ...

Rachiometer

n. Omurga eğriliğini ...

Rachiomyelitis

n. Belkemiği iliği i ...

Rachioparalysis

n. 1. Omurilikteki h ...

Rachiopathy

n. Omurgayı tutan he ...

Rachioplegia

n. Omurga (belkemiği ...

Rachiotomy

n. Belkemiği (omurga ...

Rachis, Rhachis

n. Bekleği, omurga. ...

Rachischisis

n. Belkemiğinin doğu ...

Rachischisis Partials

Omurganın arka kısmı ...