Dacryorrhea

n. Devamlı olarak fa ...

Dacryuria

n. Histeri vak'aları ...

Dactyl

n. El veya ayak parm ...

Dactylar

a. parmakla ilgili. ...

Dactylate

a. parmağa benzeyen. ...

Dactylic

a. Se: Dactylar. ...

Dactylion

n. parmaklar arasınd ...

Dactylitis

n. El ve ayak parmak ...

Dactylogryposis

n. El parmaklarının ...

Dactylology

n. sağır ve dilsizle ...

Dactylolysis

n. El veya ayak parm ...

Dactylolysis Spontanea

Zencilerde görülen 4 ...