Facies Externa

anat. Akzarsı tepeli ...

Facies Gastrica

anat. Üstte yer alar ...

Facies Glutaea

anat. Böğür kemiği k ...

Facies Inferior

anat. İmikçik yarımy ...

Facies Inferior Linguae

anat. Dilin alt yüzü ...

Facies Inferior Patris Petrosa

anat. Kayanın alt yü ...

Facies Inferolateralis

anat. Aşağı-dışyana ...

Facies Interlobares

anat. Akbağır dokusu ...

Facies Intestinalis

anat. Arkaya ve yuka ...

Facies Laterales

anat. Fibular yanda ...

Facies Lateralis (Fibularis)

anat. Dışyan yüz. ...

Facies Lingualis

anat. Dişin dile yön ...