Tachometer

n. Kan akımı hızının ...

Tachy

pref. 1. Süratli, ça ...

Tachycardia

n. Kalp atımının hız ...

Tachycardiac

a. 1. Taşikardi ile ...

Tachylalia

n. Çabuk konuşma , k ...

Tachymeter

n. Hareket süratini ...

Tachyphaga

n. Yeme çabukluğu, ç ...

Tachyphasia

n. Konuşma çabukluğu ...

Tachyphrasia

n. Aşırı konuşma mer ...

Tachyphrenia

n. Marazi zihni faal ...

Tachyphylaxis

n. Bir maddeden küçü ...

Tachypnea

n. Çok hızlı solunum ...