Facial Index

Yüz uzunluğunun 100 ...

Facial Myokymia

Uzun süre fenotiazin ...

Facial Nerve

Yedinci kafa çifti. ...

Facial Palsy

Nervus facialis'in t ...

Facial Paralysis

Hareket sinirlerin f ...

Facial Tic

Yüz kaslarında görül ...

Facial Vein

yüz veni vena facial ...

Facies

n. See: face. ...

Facies Anteiror Lateralis

anat. Humerusun, cri ...

Facies Anterior

anat. Ön yüz. ...

Facies Anterior Lentis

anat. Görgücün, yarı ...

Facies Anterior Medialis

anat. Humerusun ön-i ...